6. Κινίδαρος – Άγιος Αρτέμιος – Εγγαρές

Μια πανέμορφη διαδρομή που ακολουθεί τη ροή του νερού από τις πηγές του
Κινιδάρου ώς το χωριό των Εγγαρών. Η διαδρομή διασχίζει κατά μήκος το φαράγγι
ακολουθώντας την ροή του νερού ανάμεσα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις και
κτήματα, φθάνουμε στη γνωστή εκκλησία του Αγίου Αρτεμίου (18αι.). Συνεχίζοντας
την πορεία μας παράλληλα με το ποτάμι, συναντάμε παλιούς νερόμυλους, περνάμε το παλιό γεφύρι και αργότερα ανακαλύπτουμε τον εγκαταλελειμμένο νερόμυλο μέσα στο καταπράσινο φαράγγι, φθάνοντας τελικά στο χωριό των Εγγαρών.

Επίπεδο: Μέτριο 
Διάρκεια Περπατήματος: 3h 40min
Διάρκεια: 4h 30min
Απόσταση: 10.5 km
Άλλες Τεχνικές Λεπτομέρειες:
Elevation gain: 0m, elevation loss: -375m, maximum inclination: 23.1% (asc.) -34.4% (desc.), average inclination: 4.9% (asc.) -7.7% (desc.)